La caravane des sans-papiers et réfugiés
Pour l'égalité, la dignité et la justice sociale
Persbericht

Brussel, 25 juni 2014, Maximilien Park

 

Betreft: Kampement van de Karavaan van Mensen Zonder Papieren, Vluchtelingen en Migranten.

 

Op vrijdag 20 juni namen 600 militanten zonder papieren, vluchtelingen en migranten hun intrek in het Maximilien Park voor een week van actie en debat. Tegelijkertijd, op 26 en 27 juni, gaat er een Europese top over migratie door in Brussel. De deelnemers aan de karavaan veroordelen het Europees migratiebeleid die een repressieve logica volgt.

 

De Duitse, Belgische, Franse, Nederlandse en Italiaanse collectieven mobiliseren gezamenlijk voor een grote betoging op donderdag 26 juni. Deze zal starten om 16u30 op het Begijnhofplein (1000 Brussel). De karavaan roept daarom alle mensen zonder papieren, vluchtelingen, migranten, sympathisanten en alle Europese burgers op om zich te verenigen in naam van gelijkheid, waardigheid, sociale rechtvaardigheid en voor de vrijheid van circulatie.

 

De Mars voor Vrijheid startte 18 mei 2014 in Strasbourg en stak de Franse, Duitse en Luxemburgse grenzen over vooraleer ze Brussel aandeed op 20 juni. In Brussel, werden de 70 stappers van de mars opgewacht door de Karavaan van Migranten, die verschillende collectieven omvat, waarop ze zich installeerden in het Maximilien Park. Het kampement in open lucht is een plaats van ontmoeting, getuigenis en uitwisseling, waar de verschillende groepen informatie delen over de mensonwaardige situatie van migranten in Europa en elders. Door middel van betogingen, debatten, discussies, filmprojecties en workshops bouwen de aanwezige collectieven samen aan de strijd voor volwaardige rechten voor mensen zonder papieren en vluchtelingen.

 

26 juni gaat de Europese Top van start waarbij de 28 staatshoofden van de lidstaten van de Europese Unie samen komen. Deze zullen de lijnen trekken van het toekomstig Europees migratiebeleid. Het is dan ook de gelegenheid voor de Karavaan van Migranten om de Europese burgers te mobiliseren en op te roepen voor gelijkheid, waardigheid, sociale rechtvaardigheid en de vrijheid van circulatie.

 

Contact

+32 499 42 44 48

 

https://caravan2014.noblogs.org/